Km 0. Art Jove: pràctiques i representacions. Sala d’Art Jove.(cat)

En el marc de la Sala d’Art Jove es van organitzar unes jornades que plantejaven un espai de debat a l’entorn de les manifestacions culturals que es desenvolupen en correspondència amb la joventut, així com de les pràctiques artístiques ’“emergents”.


Les jorndes es van plantejar com un punt de trobada el qual s’articularà per mitjà del desenvolupament interdependent de diferents blocs de treball concebuts per diferents especialistes: Andrés Hispano, realitzador audiovisual i comissari independent; Javier Rodrigo, educador i investigador, i Jaron Rowan, investigador cultural i membre d’YProductions.

En el marco de la Sala d’Art Jove se organizaron unas jornadas que planteaban un espacio de debate en torno a las manifestaciones culturales que se desarrollan en correspondencia con la juventud, así como de las prácticas artísticas "emergentes".


Las jornadas se plantearon como un punto de encuentro el que se articulará mediante el desarrollo interdependiente de diferentes bloques de trabajo concebidos por diferentes especialistas: Andrés Hispano, realizador audiovisual y comisario independiente, Javier Rodrigo, educador e investigador, y Jaron Rowan, investigador cultural y miembro de YProductions.

(cast)

<< GOHome.html