Del 19 al 22 de desembre es realitza DEMO_1, un programa de suport a les arts visuals en format taller dirigit en aquesta ocasió per  l'artista Oriol Vilanova.


Sota el títol "La curiositat no va matar al gat" participarán 6 artistes: 


Mireia Farrero, Gina Llobet, Mercedes Mangrané, Anna Margó, Agnés Pedrós i Gérard Quilés.// // //Del 19 al 22 de diciembre se realiza DEMO_1, un programa de apoyo a las artes visuales en formato taller, dirigido en esta ocasión por el artista Oriol Vilanova


Bajo el título “La curiosidad no mató al gato” participan 6 artistas:


Mireia Farrero, Gina Llobet, Mercedes Mangrané, Anna Margó, Agnés Pedrós y Gérard Quilés.+info

DEMO_1


DEMO_1 és un projecte que  es basa en la formació, la professionalització, la producció, la difusió, i que té com a objectiu formar al màxim artistes del nostre context territorial. Un dispositiu habilitat en format tutoria, que sota la tutela i la conducció d'un agent professional s'ha treballat per donar eines i recursos als participants. Una plataforma de formació complemtenària i d’intercanvi articulada per assolir processos competitius als discursos artístics actuals.

DEMO_1 és un projecte de Jordi Antas produït per l'OSIC, i que acull el Centre d'Art la Panera i DAFO


DEMO_1 es un proyecto que se basa en la formación, la profesionalización, la producción, la difusión, y que tiene como objectivo formar al máximo artistas de un contexto determinado. Un dispositivo habilitado en formato tutoría, qu bajo la dirección y tutela de un agente profesional se ha trabajado para dar herramientas y recursos a los particpantes. Una plataforma de formación complementarea y de intercambio articulada para alcanzar procesos competitivos a los discursos artísticos actuales.

DEMO_1 es un proyecto de Jordi Antas producido por el OSIC, y que acoge el Centro de

Arte la Panera y DAFO


amb la col·laboració:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ DEMO_1 EL PROPER 25 D’ABRIL A LES 12h AL CAMPUS NORD DE LA UDL, LLEIDA. AMB LA PARTICIPACIÓ DELS ARTISTES, CENTRE D’ART LA PANERA I DAFO


PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEMO_1 EL PRÓXIMO 25 DE ABRIL A LAS 12h EN EL CAMPUS NORTE DE LA UDL, LLEIDA. CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTISTAS, CENTRO DE ARTE LA PANERA Y DAFO

<< GOHome.html