http://creaintermedia.wordpress.comhttp://creaintehttp://creaintermedia.wordpress.comshapeimage_2_link_0

Crea Intermèdia Producció, s’articula mitjançant una convocatòria oberta destinada a artistes de la demarcació de Lleida, més una selecció de tres artistes provinents del darrer curs de l’especialitat Art i contextos Intermèdia del Màster europeu ProdArt pertanyent a la Universitat de Barcelona.


Exposició Sala_2 Museu de Lleida.

Activitats paral·lelesact_crea.html

~Programa d’Arts visuals~

Crea Intermedia Producción, se articula mediante una convocatoria abierta destinada a artistas de la demarcación de Lleida, más una selección de tres artistas provenientes del último curso de la especialidad Arte y contextos Intermedia del Máster europeo ProdArt perteneciente a la Universidad de Barcelona.

------------------------------------------------         ---------------------------------------------

(cat)

(cast)

Amb la col·laboració de:

<< GOHome.html